Η Πόλη (Χώρα) και τα χωριά της Τήνου
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Greek English French Italian Russian
Swedish Polish
 

 Με το νόµο Καποδίστρια, η Τήνος διαιρέθηκε σε δύο δήµους, Τήνου και Εξωµβούργου, και την Κοινότητα Πανόρµου. Στο ∆ήµο Τήνου περιλαµβάνονται η Χώρα και κάποια χωριά, στο ∆ήµο Εξωµβούργου τα περισσότερα χωριά της ενδοχώρας και στην Κοινότητα Πανόρµου ο Πύργος και τα γύρω χωριά. Τα χωριά του ∆ήµου Τήνου, της Κοινότητας Πανόρµου, καθώς και το µεγαλύτερο µέρος της Χώρας είναι ορθόδοξα, ενώ ο ∆ήµος Εξωµβούργου περιλαµβάνει χωριά καθολικά, ορθόδοξα και άλλα µεικτά, δηλαδή µε κατοίκους και των δυο δογµάτων, οι οποίοι για αιώνες συνυπάρχουν ειρηνικά. 

Με τον πρόσφατο νόμο, όμως, του Καλλικράτη, ολόκληρο το νησί αποτέλεσε έναν ενιαίο δήμο. Το Δήμο Τήνου.