GROTTOR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Greek English French Italian Russian
Swedish Polish
 

Bland “miljöskatterna” på Tinos räknar man flera grottor som är den motsatta vilda versionen av öns lugna och fredliga omgivning. De finns bland de klippiga kusterna och varianterna är både de som är utforskade och de som är okända och lämpade för en upptäcktsfärd. Några av de mest kända finns beskrivna här nedan:

"Gastrià" grottanΣπήλαιο Γαστριά
Den här grottan finns på ett avstånd av en km väster om den arkeologiska platsen "Kionia". Det är säkert att på orten fanns det några keramikverkstäder och, som bevis på detta, finner man några keramikfragment och rester av färbränningsugnar. Dessutom, finns det några leriga jordarter i närheten. Keramikärlen man tillverkade här, var avsedda för antikens pilgrimer till templet av Poseidon och Amfitrite. Ortens namn, "Gastria" kommer möjligen från det grekiska ordet "glastrià" (=keramikvaser). Grottans längd är 50 m och bredden varierar avsevärt. Innanför grottans ingång, har man hittat en konstig rund konstruktion. Tolkningen av det är att kanske där tog de första Kristna sin tillflykt för att slippa förföljelsena. Den här versionen stöds också av man fann några inskriptioner med kristna motiv på grottans väggar. Man spekulerar också om att grottan var ett underjordiskt hemligt passage, som ledde till Xoburgo fästningen, men faktumet är att det här är svårbevisat, därför att längre fram har grottan rasat samman och man kan inte komma igenom. Man borde faktiskt genomföra några geologiska och arkeologiska undersökningar, i den här grottan.
 
”Mygospilià”, eller ”Kammeni spilià” (Flugornas grotta, eller den Brända grottan)
Den här grottan ligger på ett avstånd av 6 km väster om byn "Aetofolia", på en höjd av 200 m, vid trakten "Kastela". Grottans längd är 55 m och den har två ingångar. Här har man funnit människoskelett av minst sex barn och kvinnor utspridda. Från ett fåtal keramikfragment man hittade här, antar man att de skeletten kommer från några förföljda kvinnor och barn från tiden under befrielsekriget mot det Ottomanska imperiet, där de angrepps och brändes ner av angriparna. Det finns också en kuriös aspekt i samma grotta som gästar en sällsyn sorts flugor som har också gett sitt namn till grottan.Σπήλαιο Τήνου

"Drakòlakas"
Grottan ifråga ligger på ett avstånd av cirka 4 km från byn "Platià" och en km från "Vathì" bukten. Namnet fick den från ett ord härstämmande från det tiniensiska dialektala ordet "Drakòti" som betyder sjukdom "cyanosis" som drabbar barnen (blue babies). Folk tog sina sjuka barn till grottan och bytte de svarta kläder de var tvungna att bära till färggranna kläder. Samtidigt bad de till gud för deras tillfrisknande. Sen lämnades barnen att övernatta i den här grottan under tre nätter. De som överlevde ansågs vara botade p.g.a. grottans magiska påverkan.

"Panormos" grottan
Grottan ligger i de nordligaste delarna av ön, nära den lilla hamnen av "Panormos". Den upptäcktes år 1854 och har uttnyttjats som ett marmorbrott.


Några av de mindre grottorna följer här nedan:

"Vriocastro grottan"(eller Vrècastro grottan)
Den här grottan finns öster om den fornhistoriska kullen av ”Vrècastro”. Dimensionerna är: längd 5 m och bredd 4 m. Den är tillgänglig endast från havssidan.

"Vourlismena"grottan
Den finns på öns östkust, vid stranden med samma namn. Där finns det många purpurduvor och dimensionerna är 5 m längd och 4 m bredd.Σπηλιά στην Τήνο

Grottan "Kithàra" ("gitarrgrottan")
Bredvid föregående grottan finns den här, på ett avstånd av 3 km mot norr. Namnet kommer från grottans form som liknar instrumentet. Bredden är 5 m och längden 6 m. Den nås endast från havssidan och här brukar purpurduvorna ta skydd. Man tror att det komunicerar med berget “Tsikniàs”. Några andra namn på grottor är: "Fournàkia", “Spilià,” “Kamàra” (the "chamber"), "Koufagrèli" etc.